تورهای اروپا تابستان 91

تورهای اروپا تابستان 91

تورهای اروپا تابستان 91

***************تور8 روزه فرانسه / تابستان 91

8 شب پاریس

خدمات تور : پرواز ایران ایر . ویزای شنگن . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما . بیمه .

گشت : گشت شهری در پاریس

تاریخ حرکت : 17 شهریور لغایت 24 شهریور 1391

مبلغ تور : 1690000 تومان+ 1790 یورو

.................................

تور9 روزه ایتالیا / تابستان 91

2 شب ونیز + 2 شب فلورانس + 4 شب رم

خدمات تور : پرواز لوفتانزا. ویزای شنگن . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر راهنما . بیمه .

گشت : گشت شهری ونیز + گشت شهری فلورانس + گشت شهری رم

تاریخ حرکت : 13 شهریور لغایت 21 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان + 2090 یورو

.................................

تور 9 روزه ایتالیا + فرانسه / تابستان 91

4 شب رم + 4 شب پاریس

خدمات تور : پرواز آلیتالیا . ویزای شنگن . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر راهنما . بیمه

گشت : گشت شهری رم +گشت شهری پاریس

تاریخ حرکت : 21 شهریور لغایت 29 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+2390 یورو

.................................

تور 10 روزه مجارستان + اتریش + چک / تابستان 91

3 شب بوداپست + 3 شب وین + 3 شب پراگ

خدمات تور : پرواز ترکیش . ویزای شنگن . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر راهنما . بیمه .

گشت : گشت شهری بوداپست + گشت شهری وین + گشت شهری پراگ

تاریخ حرکت : 25 مرداد لغایت 03 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 1790 یورو

.................................

تور10 روزه یونان + اسپانیا + ایتالیا / تابستان 91

3 شب آتن + 3 شب بارسلون + 3 شب رم

خدمات تور : پرواز آلیتالیا . ویزای شنگن . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر راهنما . بیمه .

گشت : گشت شهری آتن + گشت شهری بارسلون + گشت شهری رم

تاریخ حرکت : 21 مرداد لغایت 30 مرداد 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 2190 یورو

.................................

تور13 روزه ایتالیا + اسپانیا / تابستان 91

2 شب ونیز + 2 شب فلورانس + 4 شب رم + 1 شب کشتی + 3 شب بارسلون

خدمات تور : پرواز لوفتانزا . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما . بیمه . گشت : گشت شهری ونیز + گشت شهری فلورانس + گشت بین راهی پیزا + گشت شهری رم + گشت شهری بارسلون

تاریخ حرکت : 13 شهریور لغایت 25 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 2690 یورو

.................................

تور12 روزه یونان + فرانسه + ایتالیا / تابستان 91

4 شب آتن + 4 شب پاریس + 3 شب رم

خدمات تور : پرواز ترکیش . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما بیمه . گشت : گشت شهری آتن + گشت تمام روز کیپ سونیون + گشت شهری پاریس + گشت شهری رم

تاریخ حرکت : 08 شهریور لغایت 19 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 2590 یورو

.................................

تور11 روزه ایتالیا + اسپانیا / تابستان 91

3 شب رم + 4 شب جزایر قناری + 3 شب بارسلون

خدمات تور : پرواز ترکیش . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما بیمه . گشت : گشت شهری رم + گشت شهری بارسلون

تاریخ حرکت : 15 مرداد لغایت 25 مرداد 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 3190 یورو

……………………..

تور13 روزه مجارستان + اتریش + چک + آلمان / تابستان 91

3 شب بوداپست + 3 شب وین + 3 شب پراگ + 3 شب برلین

خدمات تور : پرواز ترکیش . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما بیمه . گشت : گشت شهری بوداپست + گشت بین راهی براتیسلاوا + گشت شهری وین + گشت بین راهی لدنیس + گشت شهری پراگ + گشت بین راهی درسدن + گشت شهری برلین

تاریخ حرکت : 16 شهریور لغایت 28 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 2190 یورو

.................................

تور14 روزه ایتالیا + اسپانیا + فرانسه / تابستان 91

4 شب رم + 4 شب بارسلون + 5 شب پاریس

خدمات تور : پرواز آلیتالیا . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما . بیمه . گشت : گشت شهری رم + گشت شهری بارسلون + گشت شهری پاریس

تاریخ حرکت : 26 مرداد لغایت 08 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 3990 یورو

.................................

تور14 روزه یونان + ایتالیا + فرانسه / تابستان 91

3 شب آتن + 2 شب ناپلیو + 1 شب کشتی + 3 شب رم + 4 شب پاریس

خدمات تور : پرواز اتریشی . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما بیمه . گشت : گشت شهری آتن + گشت بین راهی دلفی + گشت شهری رم + گشت شهری پاریس

تاریخ حرکت : 10 شهریور لغایت 23 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 2190 یورو

.................................

تور14 روزه سوئد + نروژ + دانمارک / تابستان 91

3 شب هلسینکی + 1 شب کشتی + 3 شب استکهلم + 3 شب اسلو + 3 شب کپنهاگ

خدمات تور : پرواز ترکیش . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما. بیمه . گشت : گشت شهری هلسینکی + گشت شهری استکهلم +گشت شهری اسلو + گشت شهری کپنهاگ

تاریخ حرکت : 17 مرداد لغایت 30 مرداد 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 3690 یورو

.................................

تور15 روزه مجارستان + اتریش + آلمان + لوکزامبورگ + فرانسه / تابستان 91

4 شب بوداپست + 3 شب وین + 2 شب مونیخ + 1 شب لوکزامبورگ + 4 شب پاریس

خدمات تور : پرواز ترکیش . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما بیمه . گشت : گشت شهری بوداپست + گشت یکروزه بالاتن + گشت بین راهی براتیسلاوا + گشت شهری وین + گشت بین راهی سالزبورگ + گشت شهری مونیخ + گشت شهری لوکزامبورگ +گشت شهری پاریس

تاریخ حرکت : 27 مرداد لغایت 10 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 2690 یورو

.................................

تور16 روزه یونان + ایتالیا + فرانسه + اسپانیا / تابستان 91

3 شب آتن + 1 شب کشتی + 3 شب رم + 1 شب فلورانس + 3 شب نیس + 1 شب آوینیون + 3 شب بارسلون

خدمات تور : پرواز اتریشی . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما بیمه . گشت : گشت شهری آتن + گشت بین راهی دلفی + گشت شهری رم + گشت بین راهی پیزا + گشت شهری فلورانس + گشت شهری نیس + گشت شهری اوینیون + گشت شهری بارسلون

تاریخ حرکت : 14 مرداد لغایت 29 مرداد 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 2890 یورو

.................................

تور20 روزه یونان + ایتالیا + اتریش + لوکزامبورگ + فرانسه / تابستان 91

4 شب آتن + 1 شب کشتی + 3 شب رم + 1 شب ونیز + 2 شب اینسبورگ + 3 شب زوریخ + 1 شب لوکزامبورگ + 4 شب پاریس

خدمات تور : پرواز ترکیش . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما بیمه . گشت : گشت شهری آتن + گشت تمام روز کیپ سونیون + گشت بین راهی دلفی + گشت رم + گشت بین راهی فلورانس +گشت شهری ونیز + گشت شهری اینسبروک + گشت بین راهی ناشوانشتاین + گشت شهری زوریخ + گشت تمام روز پیلاتوس + گشت شهری لوکزامبورگ + گشت شهری پاریس

تاریخ حرکت : 10 شهریور لغایت 29 شهریور 1391

مبلغ تور : 1790000 تومان+ 3890 یورو

.......................................................

تور12 روزه استرالیا / تابستان 91

3 شب ملبورن + 4 شب گلدکوست + 4 شب سیدنی

خدمات تور : پرواز الاتحاد . ویزا . اقامت در هتل 4* با صبحانه . ترانسفر . راهنما . بیمه . گشت : گشت شهری ملبورن + گشت شهری گلدکوست + گشت یکروزه بریزبن + گشت شهری سیدنی

تاریخ حرکت : 12 شهریور لغایت 25 شهریور 1391

مبلغ تور : 2690000 تومان+ 3490 یورو

………………………..جهت کسب اطلاعات بیشتر با آژانس مسافرتی و جهانگردی پرواز ابریشم تماس حاصل فرمایید:88847038 مدیریت

88825661 خارجی

88823158 خارجی

88811834 کیش

88811833 قشم مشهد

88823498 سایر داخلی و زیارتی خارجی

88846352 فکس

آدرس

خیابان مطهری-بعد از سلیمان خاطر-خیابان اورامان-نبش گروس- ساختمان کسری-پلاک 2-طبقه دوم -واحد7 آژانس مسافرتی پرواز ابریشمhttp://www.silkfly.net

http://www.silkfly.irبرای اطلاع یافتن از برنامه ها وتورهای متنوع پرواز ابریشم در این گروه عضو شویدhttp://finance.groups.yahoo.com/group/abrishaman/

 • قیمت : 0
 • تاریخ درج : 1393/02/28
 • آپدیت : 1395/03/11
 • انقضاء : 1395/03/11
 • تعداد بازدید : 1509

مشخصات مالک آگهی

 • نام : پرواز ابریشم
 • تلفن ثابت : --- 88847038
 • تلفن همراه : ---
 • کشور : ---
 • استان : ---
 • شهر : ---
 • آدرس : ---
 • آدرس ایمیل : ---
 • ارتباط از طریق تلگرام : ---
اشتراک این آگهی با دوستان

ارسال پیام برای آگهی دهنده

ارسال پیغام بدلیل منقضی شدن آگهی مقدور نیست. تماس با مالک آگهی ارسال پیغام بدلیل منقضی شدن آگهی مقدور نیست.
 • لطفا نام کامل خود را بنویسید
 • لطفا شماره تماس خود را بنویسید
 • نمونه ایمیل : yourName@yahoo.com

ورود اعضاء

درچ آگهی در 500 سایت پکیج تبلیغاتی گسترده طراحی سایت

تبلیغات بنری

پرداخت اینترنتی با بانک پارسیان

نماد اعتماد الکترونیکی